Jean-Pierre BAZIN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Група на Европейския демократичен алианс - Заместник-председател
 • 05-07-1995 / 09-12-1996 : Група на Съюза за Европа - Заместник-председател
 • 10-12-1996 / 19-07-1999 : Група на Съюза за Европа - Заместник-председател

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Rassemblement pour la République (Франция)

Председател 

 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм

членове 

 • 21-07-1994 / 27-11-1995 : Комисия по бюджетите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 27-10-1995 / 15-01-1997 : Комисия по институционални въпроси

Заместник 

 • 21-07-1994 / 27-10-1995 : Комисия по институционални въпроси
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по институционални въпроси
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по рибно стопанство