Mariotto SEGNI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 21-07-1999 / 21-07-1999 : Независими
  • 22-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Patto Segni (Италия)

Заместник-председател 

  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по конституционни въпроси
  • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси

Заместник 

  • 09-09-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on organisation of a debate on adoption of a constitutional treaty EN  
- P5_DCL(2004)0012 - Отпаднала  
Thierry CORNILLET , Monica FRASSONI , Jo LEINEN , Mariotto SEGNI , Diana WALLIS  
Дата на внасяне : 20-02-2004
Срок : 06-05-2004
Брой подписали : 146 - 06-05-2004