Bernard STASI : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 24-04-1998 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 16-06-1996 : Union pour la démocratie française - Centre des démocrates sociaux (Франция)
 • 17-06-1996 / 24-04-1998 : Union pour la démocratie française - Force démocrate (Франция)

Заместник-председател 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 16-01-1997 / 24-04-1998 : Комисия по развитие и сътрудничество

членове 

 • 21-07-1994 / 21-07-1994 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 02-10-1997 / 24-04-1998 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 23-09-1994 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 17-10-1994 / 20-10-1994 : Подкомисия по парични въпроси
 • 26-10-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 16-01-1997 / 24-04-1998 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 24-04-1998 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 16-01-1997 / 24-04-1998 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-10-1997 / 24-04-1998 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико