Veronica Mary HARDSTAFF : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 08-11-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
 • 30-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
 • 12-07-1995 / 07-11-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по рибно стопанство