Aldo ARRONI : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Група Форца Европа - Ковчежник
 • 05-07-1995 / 23-10-1996 : Група на Съюза за Европа - Ковчежник
 • 24-10-1996 / 14-06-1998 : Група на Съюза за Европа - Член
 • 15-06-1998 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Forza Italia (Италия)

Заместник-председател 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Чешката република, Словашката република и Словения
 • 16-03-1995 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със Словения
 • 16-01-1997 / 28-01-1997 : Комисия по бюджетите
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 29-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика

Заместник 

 • 23-09-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външноикономически отношения
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Русия
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 16-01-1997 / 08-06-1998 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 22-01-1997 / 08-06-1998 : Подкомисия по парични въпроси
 • 14-10-1997 / 08-06-1998 : Делегация за връзки с Русия
 • 14-10-1997 / 08-06-1998 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 11-09-1998 / 19-07-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 08-12-1998 / 23-02-1999 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия