Amedeo AMADEO : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Независими

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Alleanza nazionale (Италия)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по петициите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Централна Азия и Монголия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Централна Азия и Монголия
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по петициите
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм