Umberto BOSSI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 21-07-2004 / 26-04-2006 : Група Независимост/Демокрация - Член
 • 27-04-2006 / 07-11-2006 : Независими членове
 • 08-11-2006 / 12-12-2006 : Независими членове
 • 13-12-2006 / 28-04-2008 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 07-11-2006 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Италия)
 • 08-11-2006 / 28-04-2008 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Италия)

членове 

 • 21-07-2004 / 07-11-2006 : Комисия по регионално развитие
 • 15-09-2004 / 18-11-2004 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 08-11-2006 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Комисия по регионално развитие
 • 15-03-2007 / 28-04-2008 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

Заместник 

 • 21-07-2004 / 26-04-2006 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Комисия по бюджети
 • 25-04-2007 / 28-04-2008 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

all-activities 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.