Robert STURDY : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия

членове 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 16-06-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Комисия по международна търговия

Заместник 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Ирак
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Панафриканския парламент
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно сключването на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна  
- INTA_AD(2014)524636 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно външната политика на ЕС в областта на въздухоплаването — посрещане на бъдещите предизвикателства  
- INTA_AD(2013)504234 -  
-
INTA 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Договора от Лисабон по отношение на Европейския парламент  
- INTA_AD(2014)521695 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно повторната индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта  
- INTA_AD(2013)506367 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно напредъка в развитието чрез търговията  
- INTA_AD(2013)498043 -  
-
INTA 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси