Gipo FARASSINO : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 18-02-1997 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член
 • 19-02-1997 / 19-07-1999 : Независими

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Италия)

Заместник-председател 

 • 30-01-1997 / 13-05-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Чешката република, Словашката република и Словения
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-01-1997 / 19-02-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 27-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм