• Herbert   BÖSCH  

Herbert BÖSCH : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация срещу нехуманните методи на съкращаване на служители, прилагани от швейцарския концерн Novartis  
- P6_DCL(2008)0021 - Отпаднала  
Herbert BÖSCH , Harald ETTL , Stephen HUGHES , André BRIE , Othmar KARAS  
Дата на внасяне : 10-03-2008
Срок : 19-06-2008
Брой подписали : 85 - 19-06-2008