Herbert BÖSCH : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Заместник-председател 

 • 21-07-1999 / 11-12-2001 : Комисия по бюджетен контрол
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетен контрол

членове 

 • 16-09-1999 / 14-01-2002 : Комисия по петициите
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегации в комитетите за парламентарно сътрудничество и Делегации за връзки с Украйна, Беларус и Молдова
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Комисия по бюджетен контрол
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по петициите
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна и ЕС-Молдова и Делегация за връзки с Беларус

Заместник 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетите
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетите
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128