Marie-France STIRBOIS : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 11-04-2003 / 19-07-2004 : Независими

Национални партии 

  • 11-04-2003 / 19-07-2004 : Front national (Франция)

членове 

  • 05-06-2003 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 05-06-2003 / 19-07-2004 : Комисия по петициите

Заместник 

  • 04-06-2003 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on reform of the CAP EN  
- P5_DCL(2003)0022 - Отпаднала  
Jean-Claude MARTINEZ , Carl LANG , Bruno GOLLNISCH , Marie-France STIRBOIS  
Дата на внасяне : 20-10-2003
Срок : 20-01-2004
Брой подписали : 7 - 20-01-2004
Писмена декларация on modification of Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds EN  
- P5_DCL(2003)0011 - Отпаднала  
Bruno GOLLNISCH , Carl LANG , Jean-Claude MARTINEZ , Marie-France STIRBOIS  
Дата на внасяне : 12-06-2003
Срок : 12-09-2003
Брой подписали : 16 - 12-09-2003
Писмена декларация on the removal from office of Mr Jean-Marie Le Pen EN  
- P5_DCL(2000)0021 - Отпаднала  
Bruno GOLLNISCH , Charles de GAULLE , Jean-Claude MARTINEZ , Carl LANG , Marie-France STIRBOIS  
Дата на внасяне : 15-12-2000
Срок : 05-03-2001
Брой подписали : 8 - 05-03-2001