Saara-Maria PAAKKINEN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-01-1995 / 17-01-1995 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 18-01-1995 / 08-02-1995 : Група на Партията на европейските социалисти - Заместник-председател
 • 09-02-1995 / 10-11-1996 : Група на Партията на европейските социалисти - Заместник-председател

Национални партии 

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti (Финландия)

членове 

 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Естония, Литва и Латвия
 • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 12-07-1995 / 10-11-1996 : Делегация за връзки с Естония, Литва и Латвия
 • 21-09-1995 / 10-11-1996 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 11-10-1995 / 10-11-1996 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния

Заместник 

 • 19-01-1995 / 24-01-1996 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 25-01-1996 / 10-11-1996 : Комисия по външноикономически отношения