Karl Erik OLSSON : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Centerpartiet (Швеция)

Председател 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Съвет на председателите на делегации
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по рибно стопанство
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по рибно стопанство
 • 06-02-2002 / 06-02-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultura Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and repealing Regulation (EC) No 2826/2000 - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0182/2003 -  
-
AGRI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128