Kristina PERSSON : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Socialdemokraterna (Швеция)

членове 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
  • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 19-05-1995 / 08-10-1995 : Подкомисия по парични въпроси
  • 12-07-1995 / 08-10-1995 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия

Заместник 

  • 19-01-1995 / 18-05-1995 : Подкомисия по парични въпроси
  • 19-01-1995 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
  • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Комисия по бюджетите