Yvonne SANDBERG-FRIES : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-02-2003 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 01-02-2003 / 19-07-2004 : Socialdemokratiska arbetarepartiet (Швеция)

членове 

  • 13-02-2003 / 19-07-2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
  • 13-02-2003 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея

Заместник 

  • 12-02-2003 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128