Peter SKINNER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Обединено кралство)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Япония
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 28-02-2013 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно иновативни финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка  
- ITRE_AD(2012)487786 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно епилепсията  
- P7_DCL(2011)0022 - Приета  
Gay MITCHELL , Nirj DEVA , Marian HARKIN , Peter SKINNER , Angelika WERTHMANN  
Дата на внасяне : 09-05-2011
Срок : 15-09-2011
Дата на приемане : 15-09-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0395
Брой подписали : 459 - 15-09-2011
Писмена декларация относно благосъстоянието на пчелите в Европа  
- P7_DCL(2011)0020 - Отпаднала  
Peter SKINNER  
Дата на внасяне : 09-05-2011
Срок : 15-09-2011
Брой подписали : 107 - 16-09-2011
Писмена декларация относно свободен избор на начина на разплащане  
- P7_DCL(2011)0001 - Отпаднала  
Jean LAMBERT , Marian HARKIN , Olle LUDVIGSSON , Peter SKINNER , Gabriele ZIMMER  
Дата на внасяне : 17-01-2011
Срок : 18-04-2011
Брой подписали : 157 - 07-04-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси