Roy PERRY : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по петициите
  • 23-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по петициите

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република
  • 17-01-2002 / 22-01-2002 : Комисия по петициите
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the European Ombudsman's Special Report to the European Parliament following the own-initiative inquiry into the existence and the public accessibility, in the different Community institutions and bodies, of a Code of Good Administrative Behaviour - Committee on Petitions EN  
- A5-0245/2001 -  
-
PETI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Motion for a resolution on the humanitarian crisis in North Korea EN  
- B5-0039/2003  

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the location of the seat of the European Parliament EN  
- P5_DCL(1999)0008 - Отпаднала  
Roy PERRY  
Дата на внасяне : 26-10-1999
Срок : 26-01-2000
Брой подписали : 121 - 26-01-2000