Erich FARTHOFER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

членове 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 12-07-1995 / 10-11-1996 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
  • 16-02-1996 / 10-11-1996 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република

Заместник 

  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по регионална политика