Ilona GRAENITZ : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)
 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

членове 

 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Комисия по петициите
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по петициите
 • 24-04-1997 / 19-11-1997 : Временна комисия за мониторинг на действията, предприети в резултат на препоръките във връзка с BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 23-07-1996 / 20-02-1997 : Временна анкетна комисия по BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика