Martina GREDLER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-01-1995 / 28-02-1995 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член
 • 01-03-1995 / 10-11-1996 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член на бюрото

Национални партии 

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Liberales Forum (Австрия)

членове 

 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-1995 / 17-03-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по бюджетите
 • 27-04-1995 / 10-11-1996 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-06-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Чешката република, Словашката република и Словения
 • 12-07-1995 / 10-11-1996 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 11-10-1995 / 10-11-1996 : Делегация за връзки със Словения

Заместник 

 • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 24-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 17-03-1995 / 10-11-1995 : Временна комисия по заетостта