Livio FILIPPI : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 28-11-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 29-11-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 24-03-1999 : Patto Segni (Италия)
 • 25-03-1999 / 19-07-1999 : I Democratici (Италия)

Заместник-председател 

 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите

членове 

 • 21-07-1994 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния

Заместник 

 • 29-09-1994 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 12-07-1996 / 15-01-1997 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 24-04-1997 / 19-11-1997 : Временна комисия за мониторинг на действията, предприети в резултат на препоръките във връзка с BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)