Friedrich KÖNIG : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-01-1995 / 14-04-1996 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 15-04-1996 / 02-10-1996 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 01-01-1995 / 02-10-1996 : Österreichische Volkspartei (Австрия)

членове 

 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 19-01-1995 / 02-10-1996 : Комисия по бюджетите
 • 19-01-1995 / 02-10-1996 : Комисия по бюджетен контрол
 • 12-07-1995 / 02-10-1996 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 11-10-1995 / 02-10-1996 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България

Заместник 

 • 19-01-1995 / 02-10-1996 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 05-04-1995 / 02-10-1996 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-01-1996 / 17-07-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 18-07-1996 / 02-10-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността