Axel ANDERSSON : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Socialdemokraterna (Швеция)

членове 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Южна Африка
  • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Комисия по регионална политика
  • 12-07-1995 / 08-10-1995 : Делегация за връзки с Южна Африка

Заместник 

  • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Комисия по външноикономически отношения