Per GAHRTON : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Miljöpartiet (Швеция)

Председател 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник-председател 

  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Китайската народна република

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Съвет на председателите на делегации
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

Заместник 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the next IGC and the need to respect democracy in the European Union EN  
- P5_DCL(2003)0012 - Отпаднала  
José RIBEIRO E CASTRO , Ole KRARUP , Per GAHRTON , Martin CALLANAN , Patricia McKENNA  
Дата на внасяне : 16-06-2003
Срок : 16-09-2003
Брой подписали : 19 - 16-09-2003
Писмена декларация on the threatened wolf population of Sweden and Norway EN  
- P5_DCL(2001)0005 - Отпаднала  
Per GAHRTON  
Дата на внасяне : 04-04-2001
Срок : 04-07-2001
Брой подписали : 43 - 04-07-2001