Seppo Viljo PELTTARI : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Suomen Keskusta (Финландия)

членове 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 12-07-1995 / 10-11-1996 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
  • 27-10-1995 / 10-11-1996 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите

Заместник 

  • 19-01-1995 / 25-10-1995 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите