Elisabeth REHN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1995 / 28-02-1995 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член
  • 01-03-1995 / 10-11-1996 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член на бюрото

Национални партии 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Svenska folkpartiet (Финландия)

членове 

  • 15-01-1995 / 26-10-1995 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
  • 12-07-1995 / 10-11-1996 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа

Заместник 

  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по правата на жените
  • 11-04-1995 / 10-11-1996 : Подкомисия по правата на човека