Mikko RÖNNHOLM : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti (Финландия)

Заместник-председател 

 • 30-10-1995 / 10-11-1996 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република

членове 

 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по бюджетен контрол
 • 12-07-1995 / 10-11-1996 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 11-10-1995 / 30-10-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република

Заместник 

 • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-01-1996 / 17-07-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 18-07-1996 / 10-11-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността