Pirjo RUSANEN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Kansallinen Kokoomus (Финландия)

членове 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Естония, Литва и Латвия
  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по регионална политика
  • 12-07-1995 / 10-11-1996 : Делегация за връзки с Естония, Литва и Латвия
  • 11-10-1995 / 10-11-1996 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република

Заместник 

  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по бюджетите
  • 16-01-1996 / 17-07-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
  • 18-07-1996 / 10-11-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността