Mirja RYYNÄNEN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член
 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Suomen Keskusta (Финландия)
 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Suomen Keskusta (Финландия)

членове 

 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник 

 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Литва
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика
 • 14-10-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва