Glenys KINNOCK : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 07-06-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 07-06-2009 : Labour Party (Обединено кралство)

Председател 

 • 15-09-2004 / 07-06-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по развитие
 • 22-09-2004 / 07-06-2009 : Съвет на председателите на делегации
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по развитие
 • 31-01-2007 / 07-06-2009 : Комисия по развитие

Заместник 

 • 21-07-2004 / 15-03-2006 : Комисия по външни работи
 • 16-03-2006 / 14-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31-01-2007 / 07-06-2009 : Комисия по международна търговия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Икономическо партньорство между ЕО и КАРИФОРУМ – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и КАРИФОРУМ – Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар – Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Гана – Временно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския регион – Временно споразумение за икономическо партньорство ЕО и държавите от Южноафриканската общност за развитие – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Източна и Южна Африка – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Източноафриканската общност – Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Централна Африка (разискване)  
- P6_CRE(2009)03-23(14)  
Икономическо партньорство между ЕО и КАРИФОРУМ – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и КАРИФОРУМ – Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар – Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Гана – Временно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския регион – Временно споразумение за икономическо партньорство ЕО и държавите от Южноафриканската общност за развитие – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Източна и Южна Африка – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Източноафриканската общност – Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Централна Африка (разискване)  
- P6_CRE(2009)03-23(14)  

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за препоръка до Съвета относно приоритетите на Европейския съюз във връзка с 64-ата сесия на Общото събрание на ООН  
- DEVE_AD(2009)418091 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ Към Стратегия на ЕС за правата на детето  
- DEVE_AD(2007)386415 -  
-
DEVE 
OPINION Commission working document: Proposal for renewal of the Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure EN  
- DEVE_AD(2006)357951 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно сътрудничество в спешни случаи за откриване на изчезнали деца  
- P6_DCL(2008)0036 - Приета  
Edward MCMILLAN-SCOTT , Roberta ANGELILLI , Glenys KINNOCK , Evelyne GEBHARDT , Diana WALLIS  
Дата на внасяне : 21-04-2008
Срок : 24-07-2008
Дата на приемане : 02-09-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0391
Брой подписали : 418 - 24-07-2008
Писмена декларация относно премахване на използването на деца-войници  
- P6_DCL(2007)0077 - Отпаднала  
Sharon BOWLES , Glenys KINNOCK  
Дата на внасяне : 03-09-2007
Срок : 03-12-2007
Брой подписали : 238 - 04-12-2007
Писмена декларация за бедността сред децата  
- P6_DCL(2007)0051 - Отпаднала  
Zita GURMAI , Gyula HEGYI , Glenys KINNOCK , Linda McAVAN  
Дата на внасяне : 09-05-2007
Срок : 14-09-2007
Брой подписали : 106 - 14-09-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.