Marjatta STENIUS-KAUKONEN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1995 / 19-01-1995 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Член
  • 20-01-1995 / 10-11-1996 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член на бюрото

Национални партии 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Vasemmistoliitto (Финландия)

членове 

  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по социални въпроси и заетост

Заместник 

  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Комисия по петициите