Birgitta AHLQVIST : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 09-10-1995 / 04-10-1998 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Socialdemokraterna (Швеция)
 • 09-10-1995 / 04-10-1998 : Socialdemokratiska arbetarepartiet (Швеция)

Заместник-председател 

 • 16-01-1997 / 04-10-1998 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите

членове 

 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Русия
 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Комисия по правата на жените
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Русия
 • 16-01-1997 / 04-10-1998 : Комисия по правата на жените

Заместник 

 • 19-01-1995 / 27-10-1995 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 16-11-1995 / 15-01-1997 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Русия
 • 16-01-1997 / 04-10-1998 : Комисия по регионална политика
 • 14-10-1997 / 30-11-1997 : Делегация за връзки с Русия
 • 01-12-1997 / 04-10-1998 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия