Luciano PETTINARI : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 05-01-1995 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Заместник-председател
 • 06-01-1995 / 19-01-1995 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Заместник-председател
 • 20-01-1995 / 24-05-1998 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Заместник-председател
 • 25-05-1998 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 27-06-1996 : Rifondazione comunista (Италия)
 • 28-06-1996 / 19-07-1999 : Comunisti unitari (Италия)

членове 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 12-07-1995 / 11-10-1995 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 12-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-01-1997 / 24-05-1998 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 22-03-1999 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика