Spalato BELLERE' : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 21-04-1998 : Независими

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 21-04-1998 : Alleanza nazionale (Италия)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Централна Азия и Монголия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Централна Азия и Монголия
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 16-01-1997 / 21-04-1998 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14-10-1997 / 21-04-1998 : Делегация за връзки с Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Монголия

Заместник 

 • 21-07-1994 / 05-06-1996 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 25-04-1996 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 21-04-1998 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 16-01-1997 / 21-04-1998 : Комисия по петициите