Karin STARRIN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

  • 01-01-1995 / 08-10-1995 : Centerpartiet (Швеция)

членове 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Чешката република, Словашката република и Словения
  • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Комисия по правата на жените

Заместник 

  • 19-01-1995 / 08-10-1995 : Комисия по регионална политика