Per STENMARCK : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Moderata samlingspartiet (Швеция)

Председател 

 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетите
 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Съвет на председателите на делегации
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетите
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Латвия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2003 as modified by the Council (all sections) (11138/2002 - C5-0600/2002 - 2002/2004(BUD)) and Letter of amendment No 2 (14847/2002 - C5-0571/2002) and 3 (00000/2002 - C5-0000/2002) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2003 Section I - European Parliament, Section II - Council, Section III - Commission, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII(A) - European Ombudsman, Section VIII(B) - European Data Protection Supervisor - Committee on Budgets EN  
- A5-0440/2002 -  
-
BUDG 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128