Leoluca ORLANDO : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Зелените в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : La Rete movimento democratico (Италия)

Заместник-председател 

 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 21-10-1998 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

 • 21-07-1994 / 23-11-1995 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 22-09-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 11-01-1996 / 15-01-1997 : Комисия по външноикономически отношения
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика
 • 14-10-1997 / 20-10-1998 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб