Yannos KRANIDIOTIS : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-01-1995 / 03-02-1997 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 24-01-1995 / 03-02-1997 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Гърция)

Заместник-председател 

 • 14-03-1995 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър
 • 30-01-1997 / 03-02-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър

членове 

 • 17-02-1995 / 13-03-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър
 • 17-02-1995 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър
 • 16-01-1997 / 03-02-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика

Заместник 

 • 17-02-1995 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 03-02-1997 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика