António VITORINO : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 28-10-1995 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 28-10-1995 : Partido Socialista (Португалия)

Председател 

  • 22-07-1994 / 28-10-1995 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи

членове 

  • 21-07-1994 / 21-07-1994 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
  • 21-07-1994 / 28-10-1995 : Подкомисия по правата на човека
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 12-07-1995 / 28-10-1995 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

  • 21-07-1994 / 28-10-1995 : Комисия по институционални въпроси