João SOARES : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 05-09-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
  • 06-09-1994 / 15-10-1995 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 15-10-1995 : Partido Socialista (Португалия)

Квестор 

  • 20-07-1994 / 15-10-1995 : Европейски парламент
  • 20-07-1994 / 15-10-1995 : Бюро на Европейския парламент

членове 

  • 20-07-1994 / 15-10-1995 : Квестори
  • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
  • 21-07-1994 / 15-10-1995 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 21-09-1995 / 15-10-1995 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

  • 21-07-1994 / 15-10-1995 : Комисия по регионална политика