Raúl Miguel ROSADO FERNANDES : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Група на Европейския демократичен алианс - Член
 • 05-07-1995 / 13-11-1995 : Група на Съюза за Европа - Член
 • 14-11-1995 / 09-12-1996 : Група на Съюза за Европа - Заместник-председател
 • 10-12-1996 / 19-07-1999 : Група на Съюза за Европа - Заместник-председател

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partido Popular (Португалия)

Заместник-председател 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 14-12-1998 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 16-01-1996 / 17-07-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 18-07-1996 / 13-03-1997 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 23-07-1996 / 20-02-1997 : Временна анкетна комисия по BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 24-04-1997 / 19-11-1997 : Временна комисия за мониторинг на действията, предприети в резултат на препоръките във връзка с BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)