Angela Theodora BILLINGHAM : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Labour Party (Обединено кралство)

членове 

  • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 16-01-1997 / 17-02-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика

Заместник 

  • 21-07-1994 / 17-10-1994 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 17-10-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони