Yiannis ROUBATIS : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 08-02-1995 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 09-02-1995 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Заместник-председател

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Гърция)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външноикономически отношения
 • 16-01-1997 / 02-02-1997 : Комисия по външноикономически отношения
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 03-02-1997 / 19-07-1999 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив