Paolo PASTORELLI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-06-2001 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 14-06-2001 / 30-01-2003 : Cristiani democratici uniti (Италия)
 • 01-02-2003 / 19-07-2004 : Unione democratico cristiana (Италия)

членове 

 • 03-07-2001 / 14-01-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 30-08-2001 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 03-09-2001 / 29-11-2001 : Временна комисия по човешка генетика и други нови технологии в съвременната медицина
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

 • 02-07-2001 / 14-01-2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 27-09-2001 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128