Giuseppe BRIENZA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 03-07-2001 / 07-03-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 03-07-2001 / 30-01-2003 : Centro cristiano democratico (Италия)
 • 01-02-2003 / 19-07-2004 : Unione democratico cristiana (Италия)

Заместник-председател 

 • 06-02-2002 / 07-04-2002 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 08-04-2002 / 19-07-2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

членове 

 • 05-07-2001 / 14-01-2002 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 27-09-2001 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи

Заместник 

 • 27-09-2001 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128