Umberto SCAPAGNINI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Forza Italia (Италия)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

  • 21-07-1999 / 07-10-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the continuing influx of illegal immigrants and refugees into the European Union EN  
- P5_DCL(2002)0005 - Отпаднала  
Umberto SCAPAGNINI , Francesco MUSOTTO , Raffaele LOMBARDO , Giuseppe NISTICO'  
Дата на внасяне : 08-04-2002
Срок : 08-07-2002
Брой подписали : 17 - 08-07-2002