Riccardo GAROSCI : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Група Форца Европа - Член
 • 05-07-1995 / 23-10-1996 : Група на Съюза за Европа - Член
 • 24-10-1996 / 09-12-1996 : Група на Съюза за Европа - Заместник-председател
 • 10-12-1996 / 14-06-1998 : Група на Съюза за Европа - Заместник-председател
 • 15-06-1998 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Forza Italia (Италия)

Заместник-председател 

 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика

членове 

 • 21-07-1994 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 17-03-1995 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 12-07-1995 / 13-10-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 13-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Украйна, Беларус и Молдова
 • 17-02-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Естония
 • 14-10-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония

Заместник 

 • 23-09-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 18-10-1995 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 18-10-1995 / 15-01-1997 : Подкомисия по парични въпроси
 • 16-01-1997 / 08-06-1998 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 08-06-1998 : Подкомисия по парични въпроси
 • 11-09-1998 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите