Jean BAGGIONI : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Група на Европейския демократичен алианс - Член
 • 05-07-1995 / 19-07-1999 : Група на Съюза за Европа - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Rassemblement pour la République (Франция)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по регионална политика
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 18-02-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Естония
 • 14-10-1997 / 15-06-1998 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония