Gérard d'ABOVILLE : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Група на Европейския демократичен алианс - Член
 • 05-07-1995 / 19-07-1999 : Група на Съюза за Европа - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Rassemblement pour la République (Франция)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по рибно стопанство
 • 21-02-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Словения
 • 24-02-1999 / 20-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словения

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея